top of page

ANAOKULU

 

Öğrencilerimizin ne istediğini bilen, neden, sonuç ilişkisi kurabilen, sorgulayan araştıran ve üreten bireyler olabilmeleri için kişilik temellerini atıyor; onların bilişsel, sosyal, duygusal ve dil beceri yönünden gelişmelerini sağlıyoruz. MY Kolej okul öncesi eğitimimizde dönem başında programlanmış olan özgün takvimler, eğitim programları ve profesyonel eğitimcilerimiz tarafından yaş ve ilgi gereksinimleri ölçülerek değerlendirme programları hazırlanır.

 

 

Kampüsümüzde öğrencilere sunulan zengin dil olanaklarının yanında kültürel ve sosyal etkinliklerden de yaralanma şansı sağlanmaktadır. Akademik olarak tecrübeye sahip öğretmenlerimiz, ailesine ve çevresel tüm faktörlere karşı sevgi ve saygıyla yaklaşan öğrenciler yetiştirmek için rol model olurlar. Okul öncesi eğitimimizde öğrencilerimizin konuşma ve dinleme etkinlikleri ile el becerilerinin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. 

FELSEFE VE AMAÇLAR

 

  • Okul öncesi öğrencilerimizin program sonunda problem çözebilen ve sorumluluk sahibi öğrenciler haline gelebilmesi amaçlanmaktadır.

  • Okul Öncesi eğitim sürecinde öğrencinin yaratıcı yönlerini ortaya çıkartmak hedeflenmektedir.

  • Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmek için Psikolojik Danışmanlarımız, Rehberlik birimimiz ve öğretmenlerimiz koordineli olarak çalışmaktadır.

  • Okul – aile işbirliği üst düzeyde ele alınarak, öğrencilere doğru rehberlik edilmektedir.

  • Öğrencilerimizin grup etkinliklerine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması ve sosyalleşme gibi olguları okul öncesi eğitimden başlayarak kazandırmaktayız.

Anaokulu Kademesine Yönelik Faydalı İçerikler

bottom of page