top of page

BURSA ALAADDİNBEY KAMPÜSÜ - TASARIM TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYON LİSESİ

 

BURSA ALAADDİNBEY KAMPÜSÜ - TASARIM TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYON LİSESİ

Mesleki ve teknik lisemizde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrenci değerlendirmeleri yapılmaktadır. Değerlendirmeye ek olarak öğrenci performansı, dersin içeriğini kapsayan modüllerin işlenişi sırasında kazandığı yeterlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. Okulumuz öğrencilerimizin bilişim, robotik kodlama vb. gibi programlarla alanlarında güçlü bir alt yapı ile teknolojide bilinçli birey olabilmelerini sağlamaktadır. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin ilgili meslek alanlarına yönlendirilmektedir.

 

FELSEFE VE AMAÇLAR

  • Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanırken fazladan ders saatleri, koçluk sistemi ve birebir etüt imkânlarıyla başarıyı kolaylıkla yakalamaktadır.

  • Öğrencilerimiz herhangi bir ek derse yahut etüt merkezine ihtiyaç duymaksızın tüm eğitim hizmetlerini tek çatı altında gidermektedir.

  • Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilmektedir.

  • Öğrencilerimizin kazandığı mesleki yeterlilikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilmektedir.

 

BURSA ALAADDİNBEY KAMPÜSÜ - FİZİKİ ŞARTLAR

2017 yılında faaliyete geçen kampüsümüz, 2300 M2 kapalı alan ve 960 m2 bahçe alanı ile öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Son teknolojiyle donatılmış sınıflarımızda eğitim çağdaş şartları aşan bir konfor ile yürütülmektedir. Kampüsümüz bünyesinde FİBA standartlarında 300 M2 kapalı spor salonumuz, 300 kişilik yemekhanemiz hizmet vermektedir. Yine Fen laboratuvarı, Bilgisayar laboratuvarı, Sağlık Hizmetleri Laboratuvarı, Prototip Atölyesi, Tasarım Atölyesi bulunmaktadır.

bottom of page