top of page

İdeal Özel Okul Seçimi Nasıl Yapılır?Anne ve babalar için okul çağına gelmiş her bir çocuk açısından önemli bir sorun da ideal özel okul seçimi nasıl yapılır? Sorusudur. Her ebeveyn için çocuğunun eğitimde kalifiyeli ve nitelikli bir şekilde tüm fırsatlardan yararlanması elzemdir. Özellikle günümüzde çok sayıda bulunan üniversite mezunu arasından ileriki yaşlarında sıyrılarak eğitimli ve beceri sahibi, nitelikli bir kimse olmasını arzuladığımız çocuklarımız için özel okul seçiminde dikkat edilmesi gereken belli başlı kriterler nelerdir?

Öncelikli Olan Her Zaman Bütçe

Çocuğum her şekilde tüm imkânlardan yararlansın. En iyisine ve en lüksüne sahip olsun şeklinde bir yaklaşımla hareket etmek, uzun vadede en çok çocuğunuza zarar verecektir. Bu nedenle ilk ve en önemli ölçüt kesinlikle bütçedir. Okulun çocuğunuzun hayatının yalnızca bir parçası olduğunu unutmayın.

Okula vereceğiniz paranın sizi zorlaması, uzun vadede çocuğunuzun daha alt nitelikteki bir okula gitmesine neden olabilir. Bu durum en çok çocuğunuza zarar verir. Yine çocuğunuzun okul masraflarını karşılayabilmek adına onun sosyal hayatından ve ev ihtiyaçlarından kısmanız da çocuğunuzu olumsuz etkileyecektir.

Okulun Ulaşım İmkânları Göz Önünde Bulundurulmalı

Özellikle ergenlik ve gençlik çağındaki çocuklarımız için hareketin ve doğa ile daha çok temasın sağlanması önemli. Bununla birlikte çocuğunuzun okula her gün gidip gelmesi için harcadığı vakit saatleri bulduğunda bu çocuğunuzun gelişimi açısından olumsuz olacaktır.


Aynı zamanda sizin için de çocuğunuzun kolaylıkla gidilip gelinebilen bir yerde olması içinizi rahatlatacak, onun güvenliği noktasında endişe etmenizi gerektirmeyecektir. Uzun süren yolculuklar kışsın, karlı havalarda, yağmurlu ve soğuk günlerde çocuğunuzun okula önyargı geliştirmesine de neden olabilecektir. Son olarak okulun bulunduğu muhit de çocuğunuzun tehlikesiz ve güvenli bir ortamda eğitim alması için önemli bir kıstas olarak düşünülmelidir.Okulun Köklü Ve Bilinçli Bir Eğitim Programına Sahip Olması

Çeşitli özel okullar tarafından farklı eğitim metotlarının benimsendiğini biliyoruz. Burada hangi eğitim yönteminin sizin çocuğunuza uygun olduğuna karar vermek noktasında en bilinçli ve doğru kararı verecek olan sizlersiniz. Ancak önemli olan, çocuğunuzun sık sık eğitim yönteminin değişip değişmeyeceğidir.

Bir eğitim hayatının başından sonuna kadar aynı ve benzer bir metot ile ilerlemesi, çocuğunuzun eğitiminden verim alınması için oldukça önemlidir. İki üç senede bir farklı tipte eğitim veren okullarına gönderilmesi çocuğunuzun gelişimini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle özel okul tercihinde çocuğunuzun ilk ve orta öğretim ile lise hayatı boyunca kaliteli e benzer standartlara uygun bir eğitim veren okula yönlendirilmesi elzemdir.

Öğretmen Kadrosu Kesinlikle Es Geçilmemeli

Özel okulların tümü, paralı eğitim verdiği ölçüde kaliteli ve nitelikli bir öğretmen kadrosuna sahiptir anlayışı ile yaklaşmak hatalı olacaktır. Bazı özel okulların eğitim kadrosu gerçekten hem bilgi, hem deneyim hem de öğretmenlik meziyetleri ile pedagojik açılardan yeterli seviyelerde değildir. Bu husus okulun fiyatları ile de doğru orantılı değildir. Bu nedenle okulun öğretmen kadrosunun oldukça iyi araştırılması, oturmuş ve düzenli eğitimcilerden oluşup oluşmadığı, öğretmen kadrosunun sık sık değişip değişmediği noktaları irdelenmelidir.Fiziksel İmkânlar

Çocuğunuzun yalnızca derslerinde başarılı olması değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik gelişimini tamamlayabilmesi için de en önemli faktör okulun imkânlarıdır. Okulun sosyal ve bedensel faaliyetlere verdiği önemin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çocuğunuza yalnızca sürekli olarak dersler ve kitaplar sunan bir okul, çocuğunuzun sosyal gelişimine ket vurmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu nedenle okulun spor ve sanat faaliyetlerine önem vermek, imkânlarını iyi araştırmak gerekmektedir.

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizcenin artık zaruret teşkil ettiği günümüzde çocuğunuza verilen yabancı dil eğitiminin önemini de vurgulamalıyız. Bununla birlikte yalnızca İngilizce değil, ikinci ve hatta üçüncü bir yabancı dil verilip verilmediği de değerlendirmenizde önemli bir kıstas olarak bulunmalıdır.


bottom of page