Kolej İle Okul Arasındaki Fark Nedir?

Eğitim hususunda kolej ile okul arasındaki fark nedir? merak ediliyor. Üniversite ve okul arasında bulunan farklar, kurallar, konuların seçilme durumu, öğretmen-öğrenci ilişkileri gibi bir takım faktörlerde yer alır.


Bütün öğrenciler, bursluluk sınavını geçmesinin ardından bir okuldan bir koleje geçiş yapar. Bir okul ile üniversite arasında bariz farklar mevcuttur. Önce her bir terimi ayrı şekillerde ele alacağız. Ardından ise bir kolej ile bir okul arasında bulunan farkları açıklayacağız.Okul Nedir?

Okul, üzerine yükseköğretim binasının inşa edildiği bir yapıya benzeyen eğitim kurumunu ifade eder. Bir okul genel olarak ilk ve orta öğretimin sunulduğu bir eğitim enstitüsüdür. Böylelikle çocuklar okula yetişebilir.

Eğitim ile ilgili ahlaki değerlerin ve milliyetçi duyguların okullar aracılığı ile çocuklara verilmesi amaçlanır. Bunun sebebi, okula devamlılık sağlayan çocukların hâlâ büyüme aşamasında olmasıdır ve öğretmenler doğru ve yanlışı anlayabilme hususunda onlara yardımcı olmaya çalışırlar. Genel olarak, bir okuldaki öğretmen ve öğrencinin ilişkisi, anlayışa dayalı olur fakat çok yakın durumda da değildirler. Öğrencilerin ileri sınıflara ulaştığı vakit, bu durum değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra bu öğretmen ve ilkelerine bağlıdır.Okullarda Disiplin Var Mıdır?

Okul her açıdan resmi bir kurumdur. Okullarda ki üniformalar ile üniversitelerde olduğundan daha fazla disiplin bulunur. Bunun sebebi, çocukların küçük yaşta olması ve rehberliğe ihtiyacı duymalarıdır.

Üniforma, bir okulda yer alan kuralların bir parçasıdır diyebiliriz. Bazı ülkelerde, bazı okullarda, ABD'de olduğu üzere bu tür bir üniformalar yer almaz. Öğrenme söz konusu olduğu için öğrenciler bütün sınıfa katılmak zorunda olurlar. İstedikleri durumlarda bir sınıfı görmezden gelmeleri mümkün değildir.

Üniversite Nedir?

Üniversite terimi birbirinden farklı ülkelerde başka kullanımlara sahip durumda olsa da, hepsi üniversiteye bir yükseköğretim enstitüsü şeklinde atıfta bulunurlar. Bu, çocuğun okul hayatının sonrasında kolejde olduğu anlamını taşır. Hem büyüklük hem de fakülteler hususunda bir kolej bir okuldan oldukça büyük durumdadır.

Öte yandan kolejler, okullarda uygulanan öğrenci karakterini şekillendirmeyi amaçlamasından çok, bilgi edinmeyle daha çok ilgilenen öğretmenlerin, çevre ve tutum açısından daha tarafsız konumdadır.Üniversitede Öğrenci-Öğretmen İlişkileri Nasıldır?

Üniversiteler öğrencilerin bilgi tabanını pekiştirmeleri, kazandıkları dereceyi de endüstride bir iş bulmak için değerli hale getirerek, gelecek için hazırlamayı amaçlar.

Üniversitede bulunan öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki göz önüne alındığında, yetişkinler yetişkinlerle uğraşma halindeyken buradaki ilişki daha dostça olur. Fakat yine de bu durumlar öğretmenin ilke ve tutumlarına göre farklılık gösterebilir.

Okullara nazaran, kolejler her açıdan resmi durumda değildir. Kolejlerde, üniforma zorunluluğu bulunmaksızın kendini dayatan bir disiplin anlayışı da vardır. Kolejlerde, bir dersin birimlerini tamamlayabilmek için gerekli minimum bir saat bulunur ve öğrencilerin hangi sınıflara katılacağı ve hangilerini dışarıda bırakacağına karar vermeleri gerekir.

Kolej ve Okul Arasındaki Fark Nedir?

Kolej ve okullar arasında belli başlı farklılıklar bulunur. Bu farklılıkları belirlenen durumlar halinde açıklayacağız. Okulun ve Üniversitenin tanımları şöyledir:

 • Bir okul genel olarak ilk ve orta öğrenimi sunmakta olan resmi bir eğitim enstitüsüdür.

 • Bir kolej, üçüncü basamak kapsamında eğitim kurumu olarak ifade edilir.

Kolej ve okullardaki boyutlar:

 • Bir okul bilindiği üzere bir kolejden daha küçük boyuta sahiptir.

 • Kolejin büyüklüğü ise bir okuldan daha büyük durumdadır.

Okul ve kolejin yapıları şu şekildedir:

 • Bir okulun sahip olduğu yapı tek parçalıdır.

 • Üniversite alanlarında yani kolej kapsamındaki okullarda ise çeşit çeşit bölümler bulunur.

Kurallar ve düzenlemeler ise şu şekildedir:

 • Öğrencilerin okullarda birçok kural ve yönetmelik izlemesi gerekir. Ayrıca üniforma giymeleri şarttır. Bazı ülkeler kapsamlarında ABD'de olduğu üzere okullar için üniformalar bulunmaz.

 • Kolejlerde ise oldukça az sayıda kısıtlamalara rast gelinir ve üniformalar yoktur.

Konu farkları şöyledir:

 • Öğrencilere okuldaki bütün konuları öğretirler.

 • Öğrenciler, bir kolejde sadece kurs bitirmek istedikleri konuları seçmektedirler.

Kolej ve okullarda ahlak ve milliyetçilik:

 • Bir çocuk, hayatının erken yaş dönemlerinde bir okula katılım sağlar. Okullarda ise ahlak ve milliyetçiliğin gayrı resmi öğretileri bulunur.

 • Öğretmenler konu ile ilgili yalnızca bir kolejde bilgi vermeyi amaçlarlar.

Karar verme durumu:

 • Okul öğrencilerin kuralları takip ederek karar vermesini önemser ve bunu bekler.

 • Kolejler ise öğrencilere ne yapmak istedikleri hususunda karar verme özgürlüğü sunar.

Okul ve kolejlerin süreleri bakımından farklılıkları:

 • Tam olarak ele alındığında, yaklaşık 12 yıl sürmekte olan bir okul yaşantısı bulunur.

 • Üniversite yaşamı ise daha az uzama gösterir ve sadece birkaç yıl sürer.

Kolej ve okullar içerisindeki öğretim yöntemi:

 • Bir okulda, gereken bilgilerin çoğunu öğretmen sağlar.

 • Bir kolejde, öğretim görevlisi sadece bir rehberlik oluşturur. Öğrenci, tek başına öğrenecek düzeyde bilgilerini genişletmek zorunda bırakılır.

Kolej ve okulların gerekli durumlar ile farklıları bu şekilde ifade edilir. Okul yaşantısı bakımından kişiye fayda sağlayacak eğitim türleri bulunur. Bunlarda okul ve kolej olarak ayrılabilir. Gösterilen farklılıklar tabi ki mevcut okullar kapsamında değerlendirilmiştir.