top of page

Kolej Nedir? Ne İşe Yarar?
Eğitim konusunda kolej nedir? Kolejler ne işe yarar? Konusu büyük öneme sahip. Çocukların sağlam eğitim almaları, geleceğe daha güçlü adımlar atmaları ve sosyal hayatta özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmeleri için kolejler doğru seçimlerdir.

Kolejler Hakkında

Kolej kelimesi dünyada pek çok farklı anlamda kullanılsa da genel olarak yüksek öğretim kurumunu ifade eder. Yani okul hayatı sonrasında başlayacak olan üniversite hayatıdır. Kolejler okullardan farklı özellikler taşırlar.

Kolejler öncelikle öğrencilere temel bir bilgi tabanı sağlarlar. Öğrencileri temel bilgilerle donatarak geliştirirler. Öğrencilere pek çok konuda söz hakkı tanınır.

Öğrenciler hangi sınıflarda eğitim göreceklerine kendileri karar verirler. Elbette bunlar çocuğun gelişimine olumlu yansır.

Çocuğun kendine olan güveni gelişir. Karar verme yetisi kazanır. Tüm buy olumlu etkiler çocuğun ileride sosyal yaşamına ve iş yaşamına katkı sağlar.

Okullara göre çok daha az kısıtlama vardır. Dolayısıyla çocuk kendini kısıtlanmış ve bastırılmış hissetmez.

Bu özgürlük anlayışı çocuğun kurumu sevmesine, derslerine ilgi göstermesine ve eğitimini başarıyla tamamlamasına zemin hazırlar.

Kolejler bir okuldan çok daha büyük yapılardır. Kolejin içinde çeşitli bölümler vardır. Bu bölümlerin hepsi çocukların eğitimine olumlu katkılar sağlayan ve iyi bir eğitim almalarına imkan sunan bölümlerdir.

Derslerde konu seçimi öğrencilerindir. Yani öğrenciler bir dersi tamamlamak istedikleri zaman o dersin konularını kendileri seçerler. Kolejlerde öğretim görevlisi öğrencilere rehberlik eder.

Öğrenciyi tek başına araştırma yapmaya, yeni bilgiler öğrenmeye teşvik eder.

Kolejlerde spor sportif aktivite alanları, satranç ve zeka oyunları alanı gibi pek çok alan mevcut.

Öğrenciler bu alanlarda farklı yeteneklerini keşfetme ve yeni yetenekler edinme şansı elde ederler. Eğitimleri sırasında bu gibi aktiviteler sayesinde gelişimlerine katkıda bulunurlar.
Kolejlerde Eğitmen Seçimi

Kolej eğitimi birçok açıdan avantajlar sağlıyor.

  • Kolejlerdeki eğitimciler söz konusu kurumun yaptığı sınavlara tabi tutuluyorlar. Bu sınavlardan iyi notlar alanlar arasından en iyi iletişim becerisine sahip olan eğitimciler seçiliyor.

  • Eğitimciler deneyimli kişilerden seçilir. Anlatımları güçlü, insan ilişkileri kuvvetli ve öğretme kabiliyetleri yüksek kişilerdir.

  • Eğitmenler çocuklarla birebir ilgileniyor. Bu da her bir öğrencinin özel ilgi görmesi ve öğretmeniyle iyi bir iletişim kurmasına imkan tanıyor.

Eğitimciler ders verirken her bir konunun üzerinde özenle duruyorlar. Yüzeysel anlatımlar yapılmıyor. Çocuklar konuyu özümseyebiliyorlar. Dersler verimli şekilde veriliyor.

Kolejlerde Eğitim Süresi

Okullarda eğitim süreleri bellidir. Çocuklar bu süre içinde verilen dersleri öğrenmek durumundadırlar. Ancak kolejlerde durum farklıdır. Kolejlerde günlük ders saati vardır. Bu ders saati dolduğunda eğitim sona ermez.

Çocuklar isterlerse eğitimlerine devam edebilirler. Kolejlerde ek dersler, etütler ve benzeri birçok aktivite mevcuttur. Çocuklar istedikleri ders için bu avantajlardan yararlanabilirler. Bu ek ders ve etütler sayesinde hiçbir çocuk derslerinden geri kalmaz. Bununla beraber geri kaldıkların düşündükleri dersleri öğrenme şansı elde ederler.

Kolejlerde Eğitim ve Araştırma

Kolejlerde bulunan kütüphaneler ve deney laboratuvarları eğitimin önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda çocukların araştırma, keşfetme ve öğrenme becerilerinin gelişmesinde de son derece önemli katkılar sağlar. Çocuklar her gün yeni deneyler yaparak yeni bir şeyler öğrenme imkanı bulurlar.

Kolejlerde Yabancı Dil

Yabancı dil denilince öncelik İngilizce dilidir. Evrensel bir dil olan İngilizce özellikle kariyer hayatının ayrılmaz bir parçası. Neredeyse tüm iş alanlarında İngilizce dili aranıyor. Dolayısıyla çocukların eğitim hayatında İngilizce temel eğitimlerini sağlam bir şekilde almaları gerekir.

Kolejler yabancı dil eğitiminde öncüler. Çocuklar bu kurumlarda temelden yabancı dil eğitimi alarak, pratiklerle ileri seviye İngilizce öğrenebiliyorlar.

bottom of page