top of page

Neden Kolej Eğitimi?

Ülkemiz de eğitim kalitesinin oldukça düşmesi velilerin birbirine neden kolej eğitimi? sorusunu sordurmaktadır. Kolejler özel eğitim veren özel sermayeye ait okullardır. Kolejlerin her biri Milli Eğitim Bakanlığı iznine tabidir.Ayrıca kolejler içerisinde öğrenciler özel eğitim alırlar ve bireysel gelişmeleri kamu okullarına göre daha da hızlı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra kolejleri tercih etmek;

  • Özel dil eğitimi,

  • Yurtdışında okuma fırsatı,

  • Birden fazla yetenek kazandırılması,

  • Daha geniş bir eğitim yelpazesi,

İmkanlarıyla öğrenciler daha kalitesi yükseltilmiş eğitim almaktadırlar. Özel etütler sayesinde öğrencilerin üniversite sınavlarına yönelmesi kolaylaşmıştır.

Bu sayede öğrenciler devlet okullarına giden akranlarından daha önde bir sıralamaya sahip olarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca kolej eğitiminin spordan sanata bir çok alanda geliştirici içeriği sayesinde öğrenci hayata daha donanımlı ve geniş bir perspektiften bakarak mezun olmaktadır.

Kolejler Kişisel Gelişimi Destekleyen Eğitim Vermekte Midir?

Özel okulların öğrenciye bakış açısı ve odak noktası üniversiteye giriş sınavında yüksek başarı sağlamaktır. Öğrencilerin bu sınav başarılarının yanı sıra dilden edebiyata, sosyal bilimlerden deneysel matematiğe kadar birçok alanda gelişmeleri ve kültür sahibi olmalarına yardımcı olunmaktadır.

Ayrıca birçok özel okul ve kolej yaz dönemlerinde öğrencilere dil okulu hizmeti de sunmaktadır. Dil okullarında başta İngilizce olmak üzere çeşitli Avrupa dillerinin eğitimi verilmektedir. Ayrıca ileri matematik kursları ile çocukların matematik bilgisinin arttırılması amaçlanmıştır. Böylelikle kaliteli eğitim alan öğrenciler hem üniversite giriş sınavında hem de yabancı eğitim kurumlarının sınavında oldukça başarılı performanslar sergilemektedir.

Kolejlerin Öğretmen Kaliteleri Nasıldır?

Birçok kolej alanında uzmanlaşmış öğretmen ile çalışmaktadır. Bir çok öğretmen akademi eğitiminden geçmiştir. Alanlarında oldukça tecrübeli ve deneyim sahibi olan öğretmenler ile üniversiteye hazırlık süreçlerinde de oldukça fayda sağlamaktadır. Öğretmen seçimi kolejler için çok önemlidir.

En iyi üniversitelerden mezun olan öğretmenler tercih edilir. Eğitim disiplinleri genel olarak iyileştirildikten sonra öğrencilerin faydalanması için derslere verilmektedirler. Ayrıca öğreticilere özel müfredat hazırlanıp verilmektedir. Müfredatlar genellikle Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite girişlerinde sorulan sorulara yönelik olmaktadır. Müfredatlar hem ülkemizin bilimsel çalışmalarından hem de Avrupa da işlenen konulardan bir karma halinde hazırlanmakta ve global eğitim eşitliği sağlanmaktadır.

Kolejlerin Eğitim Tesisleri Nasıldır?

Kolejler yüksek vasıflı öğrencileri iyi üniversitelere yerleştirmek için dizayn edilir ve bu amaçla kurulmaktadır. Tesislerin içerisinde dershanelerin olduğu gibi hijyenik ve geniş yemekhaneler, spor ve etkinlik alanları, hobi bahçeleri, kimya ve deney sahaları gibi bir çok yüksek özellikli alanlara da sahiptirler.

Öğrencilerin entelektüel gelişimlerini desteklemek ve onların düşüncelerine farklı boyutlar kazandırmak için bir çok tesis alt yapısı ile hazır olan kolejler aynı zaman da dinlenme terasları ve doğa da kısa yürüyüşlerin yapılabileceği yürüme yolları da içermektedir. Spor derslerinden sonra duş ve çamaşır yıkama hizmeti sunan özel okullar bulunmaktadır.Kolejlerde Sınıflar Kaç Kişiden Oluşmaktadır?

Kolejlerin veliler tarafından tercih edilmesinin en önemli sebebi öğrenci mevcududur. Sınıflar genellikle 18 yada 20 kişiden oluşmaktadır. Devlet okullarında sınıfların 40 kişiyi geçmesi ile birlikte pandemi şartları da düşünüldüğünde velileri özel okul tercihinde bulunmaya itmektedir.

Böylelikle veliler daha az mevcudu olan sınıflar da eğitim gören çocuklarının sağlık durumlarını da garanti altına almış olmaktadır. Ayrıca sınıf mevcutlarının oldukça düşük olması ile birlikte öğrencilere özel ilgi gösterilmesinin de önü açılmış olmaktadır. Öğrencilerin öğreticiye ulaşma ve sorularına yanıt alma kalitesi artmış ve öğrenme eylemi böylelikle daha fazla gerçekleşmiş olmaktadır.

bottom of page