top of page

Özel Okul Seçerken 10 Kriter

Çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını isteyen ebeveynlerin aklını kurcalayan en önemli sorulardan birisi de özel okul seçerken 10 kriter sorusudur.

Nelere dikkat edilmesi gerektiği, çocukların eğitim hayatında hata yapma lüksü olmayan ebeveynler için uzmanlarca cevaplandırılması gereken sorulardandır. Çeşitli konularda uzmanların tecrübeleri neticesinde özel okul seçimine dair belirlenen hayati kriterleri 10 başlık altında topladık.
En Önemli Kıstas Öğretmen Kadrosu

Okul her ne kadar yüksek imkânlara sahip ve yeni olsa da sonuçta önemli olan öğretmenlerdir. Bir okul ne kadar iyi olursa olsun öğretmen kadrosu yetersiz ise öğrencilerinin başarı şansı da oldukça düşüktür. Bu nedenle ilk dikkat edilmesi gereken kıstas öğretmen kadrosudur.


Okulun Tecrübesi Ve Birikimi

Öğrenciler için uzun vadede başarıyı getiren en önemli etkenlerden birisi de istikrardır. Doğru eğitim modellerinin her birinin farklı şekilde uygulanması yerine bir modelin eğitim hayatı boyunca düzenli şekilde uygulanması başarıya giden yolda sağlam temeller inşa edilmesini sağlar.

Bu nedenle en önemli kriterlerden birisi de çocuğunuzun gittiği okulda ilköğretim, ortaokul ve lise eğitimini kesintisiz olarak devam ettirip ettiremeyeceği olmalıdır. Aynı zamanda okulun her düzeyde eşit ve kaliteli eğitim verip vermediğini de araştırmanız faydalı olacaktır.Eğitim-Öğretim Sürecindeki Sistem

Okulun eğitim öğretim süreci boyunca uyguladığı sistem, 3. En önemli kriter olarak karşımıza çıkar. Burada sistem derken eğitim modeli yerine daha geniş anlamda müdür, öğretmen, öğrenci, okul personeli ve veliler arasında ki ilişki ağından bahsediyoruz.

Eğitim süreci okulun size bir ekip halinde verdiği hizmet olmakla birlikte bu hizmetin en kaliteli ve verimli şekilde verilmesi ancak doğru ve oturmuş bir sistemin işlemesi ile mümkün olabilmektedir. Aksi halde en iyi öğretmenlerden dahi yeterli verim alınamayacağı gibi iletişim ve işleyişteki aksaklıklar en çok çocuğunuzun eğitimine zarar verecektir.


Mezunların Aidiyeti

Okulun mezunları da araştırılmalı ve bu konuda fikir edinilmelidir. Zira okulun verdiği eğitim neticesinde kimlerin hangi noktalara geldiğini araştırmak size çocuğunuzun geleceği hakkında fikir verecektir. Bununla birlikte özellikle mezunların okula olan aidiyet duygularını taşıyıp taşımadıkları da önemlidir.


Yabancı Dil Öğrenimi

Günümüzün en çok dikkat edilmesi gereken konularından birisi de yabancı dil eğitimidir. İngilizcenin artık zaruret teşkil ettiği günümüzde okulun İngilizce eğitimine ne kadar önem verdiğinin yanı sıra ikinci bir yabancı dil de öğretilip öğretilmediğinin araştırılması gerekmektedir.