top of page

Yaşanılan Her Afette Anlaşılan Sağlık Meslek Liselerinin Önemi

Tıp fakülteleri, tıp alanında çalışmak isteyen öğrenciler için idealdir. Sağlık kolejlerine gitmek isteyen öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra sağlık sektöründe çalışabilirler.

Sağlık Meslek Lisesi Nedir?

Sağlık Meslek Liseleri tıp alanında çalışmak isteyenlerin mesleki eğitim alabileceği bir eğitim kurumudur. Hem devlet hem de özel sağlık kolejleri sınavla öğrenci kabul etmektedir. Sağlık meslek liselerine kayıt yaptıran öğrenciler, sağlık alanında dört yıllık bir eğitim alırlar.

Öğrencilere bir sağlık kolejinde staj yapma fırsatı verildiği için üniversiteye başlamadan önce çalışma fırsatı vardır. Özellikle üniversiteye gitmeyi hedeflemeyen okul çocukları, meslek okullarına giderek mezun olduktan sonra iş bulma eğilimindedir.

Meslek okulları, öğrencilerin mesleki eğitim almalarını ve mezun olduktan hemen sonra işbaşı yapmalarını sağlar. Günümüzde sağlık sektörünün önemli olması öğrencilerin meslek liselerine yönelmesini sağlamıştır.


Sağlık Meslek Liselerinin Avantajları

Sağlık kolejlerine devam eden öğrenciler, staj yoluyla deneyim kazanmakta ve sektöre girmektedir. Sağlık Meslek Lisesi'nin mezunları bir uygulama sertifikası alabilir ve kendi sağlık işlerini açabilirler.

Mesleki eğitim ile üniversite eğitimi olmadan sağlık alanında çalışabilirler. Yaptıkları stajlar onlara hastanede çalışma fırsatı vererek iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlar.


Daha detaylı bilgi için "Sağlık Meslek Liselerinin Avantajları Nelerdir?" isimli yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


Afet Nedir?

Felaketle ilgili birçok tanım vardır. En yaygın ve net tanım şudur: Afet, bir toplumun normal yaşam düzenini bozan, tepki verme ve uyum sağlama yeteneğini aşan, dışarıdan yardım gerektiren, önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan ekolojik bir olay olarak tanımlanmaktadır.

Afet Süreci ve Bu Süreçte Yapılacak İşler

Her afet türünün kendi süreci ve süresi vardır. Bu nedenle hem bu süreç hem de afet yönetimi açısından bazı farklılıklar görüyoruz.

Genel olarak, afet türleri ve detaylarındaki farklılıkları göz ardı ederek,


Tüm afetlerin:

  1. Sessizlik dönemi,

  2. Alarm dönemi,

  3. İzolasyon dönemi,

  4. Dış yardım dönemi ve

  5. Rehabilitasyon dönemi


olarak adlandırılan beş dönemde gerçekleştiği düşünülmektedir.

Bu dönemlere bağlı olarak afet önleme, afete karşı önlemler ve yapılacak işler de düzenlenir ve tasnif edilir.


Afete Hazırlık ve Afet Planları

Afetlere karşı etkin yönetim yapabilmek, afetlerle baş edebilmek, yıkım ve yıkımlarını en aza indirebilmek için tüm ülkeler, tüm sosyal birimleri, tüm kurumları ve tüm birimleri bir afet planına sahip olmalıdır. Bu planlar olmazsa kişiler, kurumlar ve uluslar bu olaya karşı örgütlü ve koordineli bir tepki verebilecek durumda olmazlar.

Bu durum bir yandan kaynakların eksik değerlendirilmesine ve kaynaklar dahilinde hizmetlerin sunulamamasına, bu kaynakların zamanında ve işbirliği içinde seferber edilememesine, hizmetlerin kesintiye uğramasına ve farklı kurumlar tarafından çabaların tekrarlanmasına, etkisizliğe ve verimsizliğe yol açar ve boşa çaba harcamak gibi kötü sonuçlara yol açabilir. Öte yandan, afetlerin önlenebilir kısmı önlenemez.

Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri

Afet karşısında ortaya çıkan sorunlarla nasıl başa çıkacağımız o an düşünülemez. Kurtarma, ilk yardım, ulaşım, iletişim, malzeme akışı, organizasyon ve hareket modelleri önceden planlanmalıdır. Bu düzenlemede rol oynayan herkes tam olarak ne zaman, nerede ve ne yapacağını önceden bilmelidir. Aksi takdirde düzen ve işbirliği yerine huzursuz bir ortam ve yapılacak işlerde gecikmeler yaşanacaktır.

Doğal afetlerden kaynaklanan önlenebilir yaralanmalar ve ölümler ülkemizde diğer gelişmiş ülkelere göre daha yaygındır. Dolayısıyla koruyucu hekimlikte bulunan birinci, ikinci ve üçüncü koruma unsurları afet durumunda da geçerlidir.

bottom of page