top of page

Zümreler

okul çocukları

Akademik
Zümreler

Anaokulu Zümresi
Eğitimin ilk adımlarının sevgi, saygı, hoşgörü ve güven ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak 29 yıllık tecrübemizi sevgili öğrencilerimiz ile paylaşmaktayız. 

 

İlkokul Zümresi

Okulumuzda eğitim ve öğretim, deneyimli kadromuz ile sürdürülmektedir. Geleceğin nesillerinin ilk durağı olan İlkokulda 1. Sınıftan itibaren sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Türkçe-Edebiyat Zümresi

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türk dünyasının temel dil ve edebiyat değerlerine bağlıdır. Aynı zamanda modern eğitim usul ve felsefelerini yakından takip etmektedir.  

Matematik Zümresi

Matematik evrenin ortak dilidir. İnsanlar din, renk, fikir ve hatta dilleri farklı olsa bile matematik üzerinden anlaşabilmiş; ortak bir paydada buluşabilmişlerdir. 

Sosyal Bilimler Zümresi

Zümremiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı ve evrensel değerler ışığında çağdaş, bilinçli, özgürlükçü ve katılımcı bireyler yetiştirir. 

Fen Bilimleri Zümresi

Fen Bilimleri Zümresinin en değerli aracı meraktır. Doğa ile alakalı her konuda neden, nasıl ve ne için sorularının cevaplarını evrensel metotlarla disiplinli bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. 

Dil Bilimi Zümresi

Dil eğitimi öğrencinin dünyayı algılama ve ufkunu genişletme eğitiminin kilit noktasıdır. Kişinin hoşgörü, kültürleri tanıma, dünya vatandaşlığı ve kendini ifade edebilme yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmesi İngilizce zümresinin gözetiminde gerçekleşir.

 

Bilgisayar Teknolojileri Zümresi

21. yüzyılda bilgi, iletişim ve teknoloji arasındaki bağ yadsınamaz. Bilişim teknolojileri neredeyse okuma yazma becerisi kadar gündelik hayatta da büyük bir yere sahiptir.

 

Sanat Zümresi

Görsel Sanatlar ve Müzik Zümresi
Sanat Zümresi görsel sanatlar ve müzik eğitimini bir bütün olarak ele almaktadır. Sanat eğitimiyle öğrencilerimizin hayallerini, duygularını ve yaratıcılıklarını bütüncül bir zevk algısıyla birleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencinin güzeli fark etme serüveninde onlara yardımcı oluyoruz. Özgür düşünce ve yapıcı eleştiri ilkeleriyle hareket ediyoruz. Böylece öğrencinin zevk, yetenek ve saygı üçgeninde kendini derinlikli ifade imkânı bulmasını sağlıyoruz. 

Spor Zümresi

Spor Zümresi

Öğrencinin akıl ve beden gelişimini aynı anda geliştirmeyi hedeflemektedir. Kendisini, fiziki becerilerini ve ilgi odağını kavrayan bir öğrencinin özgüveni ve olayları kavrama yetenekleri ciddi düzeyde artmaktadır.

bottom of page